Persoonlijke effectiviteit en samenwerken

Voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit, of zich richten op  de verbetering van hun team, alleen of samen met een of twee collega’s, geef ik komend jaar een aantal workshops.

De thema’s komen voort uit mijn werk met groepen. Ze zijn praktijk- en resultaatgericht, gevoed vanuit psychologisch inzicht en ze sluiten aan bij de persoonlijke ervaringen en leervragen van de deelnemers.

U kunt contact met ons opnemen met uw vragen, voor meer informatie, data, locaties en voorwaarden, met behulp van het contactformulier.

  • Beïnvloeden en beïnvloed worden

Ontstijg waar nodig het reptielenbrein en maak gebruik van uw unieke menselijke mogelijkheden

 

  • Visie met draagvlak

Vindt richting, bij vraagstukken zonder eenduidige oplossing, maak een analyse van de belanghebbenden en oefen een dialoog

 

  • Van idee tot resultaat

Maak een aanzet voor de uitvoering van uw visie, een haalbaar en effectief werkplan, een werkwijze en taakverdeling

 

  • Gezamenlijk besluiten

Inzicht in besluiten zonder macht, met diverse mensen, in de nodige stappen, omgaan met discussie en leiding geven aan het proces

 

  • Afstemming en overleg

Analyse wat goed gaat of beter kan, spelregels voor effectief overleg en oefenen van interventies