Persoonlijk profiel

adviseur, trainer, coach

Danella Zuidema

Drs. Danella Zuidema (1955) studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte ze bij de vakbeweging FNV en verschillende advies- en opleidingsinstituten. Vanaf 1981 geeft ze trainingen, ontwikkelt lesmateriaal, ontwerpt trainingsprogramma’s, deels voor vakbondskaderleden en ondernemingsraden, deels voor middenkader leidinggevenden. Bij Olaertsduyn in Rockanje trainde ze een aantal jaren middenkader leidinggevenden voor de EZH. Bij Schouten & Nelissen gaf ze diverse trainingen voor beginnend en middenkader leidinggevenden en stond aan de wieg van een nieuwe afdeling medezeggenschap. Andere activiteiten zijn coachen op persoonlijke effectiviteit en competentieontwikkeling. In de loop van de jaren heeft Danella zich ontwikkeld tot allround begeleider voor de OR, voor klanten in het particulier bedrijfsleven en voor zorginstellingen. Bij MEDE werkte ze vijf jaar als OR-trainer ook voor overheidsinstellingen, gemeenten en de brandweer.

Medio 2011 is ze gestart met een eigen praktijk als trainer, coach en adviseur.

Danella Zuidema is lid van de beroepsvereniging BVMP.