Profiel

adviseur, trainer, coach

Danella Zuidema

Drs. Danella Zuidema (1955) studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht.

Ze had diverse langere dienstverbanden, eerst bij de vakbeweging FNV en daarna enkele advies- en opleidingsinstituten.

Vanaf 1981 ontwikkelt ze lesmateriaal, ontwerpt trainingsprogramma’s, geeft trainingen. Bij Olaertsduyn in Rockanje trainingen aan ondernemingsraden, naast middenkader leidinggevenden voor de EZH. Bij Schouten & Nelissen diverse trainingen voor beginnend en middenkader leidinggevenden en stond ze aan de wieg van de afdeling medezeggenschap.

Vanaf 2011 werkt ze als zelfstandig professional,  met een eigen praktijk als trainer, coach en adviseur.

Ze coacht werknemers bij het ontwikkelen van competenties, m.n. persoonlijke effectiviteit.

Ze heeft zich ontwikkeld tot allround begeleider voor de OR, in verschillenden branches en sectoren.

Danella’s diensten zijn zowel life als online.

Voor het online aanbod werkt zij samen met zes collega’s in:

Danella Zuidema is lid van de beroepsvereniging BVMP.