Coaching

De coachvragen waar ik iemand mee verder kan helpen hebben te maken met samenwerking in werksituaties.

De individuele coaching heeft de focus op de eigen rol en mogelijkheden. Het kan er om gaan, hoe je zelf effectiever bent in werksituaties. Het kan er ook om gaan, hoe je hieraan leiding kunt geven; een groep kan voorzitten, stimuleren, of op een lijn krijgen. Voor individuele coaching heb ik een aantal vaste dagdelen gereserveerd.

Ik vind het verrassend wat je in korte tijd kunt bereiken met teamcoaching; aan groepsontwikkeling, oplossen van aansturingsproblemen en verbeteren van overleg. Teamcoaching vind plaats op het werk zelf en kan verbonden zijn met het reguliere werkoverleg.

Wat coaching inhoudt, dat kan heel divers zijn. Uitgangspunt is dat er een vraag moet zijn of de wil om iets te verbeteren.  Coaching heeft persoonlijke impact maar wordt onderscheiden van counseling of therapie.

Bij een coachende leidinggevende speelt naast de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker ook de verwachting van de organisatie mee.