Advies

De adviestrajecten waar ik een rol in speel zijn gericht op het vinden van oplossingen voor vragen waar (nog) geen eenduidig antwoord voor handen is. Het blijkt meestal niet alleen te gaan om kennis maar ook om vaardigheden en op een juiste manier omgaan met emoties. Ik vind het belangrijk dat de inbreng van de diverse betrokkenen wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming. Heel fijn als het lukt om aan te sluiten bij het probleemoplossend vermogen van de mensen binnen de organisatie. Mijn eigen rol is vaak procesbegeleider en kan als dat uitkomt ook putten uit brede bedrijfskundige ervaring en kennis van organisatieontwikkeling.